โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) คืออะไร? สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

Share:

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder) สภาวะที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องคิด (Obsessions) และ/หรือทำ (Compulsions) ซ้ำ ๆ เพื่อลดความรู้สึกเครียดหรือความวิตกกังวล

เลือกอ่านตามหัวข้อ

โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) เป็นสภาวะที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องคิด (Obsessions) และ/หรือ ทำ (Compulsions) เรื่องเดิม ๆ ซ้ำซาก สิ่งเหล่านี้มักทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าต้องทำเพื่อลดความเครียด แม้จะไม่จำเป็นหรือไม่มีเหตุผลทางประสาทวิทยา มีลักษณะเป็นรูปแบบที่จำกัด และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

สาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ

ยังไม่ทราบเกี่ยวกับสาเหตุที่แน่นอนของโรคนี้ แต่เชื่อว่าเกิดจากการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในชีวิต และการทำงานของสารเคมีในสมอง

 • ปัจจัยทางพันธุกรรม หลาย ๆ การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีญาติ หรือคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากกว่าประชากรทั่วไป
 • ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ความรุนแรง การถูกทอดทิ้ง หรือความคับแค้น มักถูกเชื่อมโยงว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดโรค
 • สารเคมีในสมอง ความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง เช่น เซโรโทนิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้
 • การเจ็บป่วยหรือการได้รับบาดเจ็บทางสมอง บางกรณีเชื่อว่าการเจ็บป่วยหรือการได้รับบาดเจ็บที่สมองอาจส่งผลต่อการเกิดโรคย้ำคิดย้ำทำ
 • ปัจจัยทางจิตวิทยา ความคิดในเชิงลบ ความเครียด ความกังวลเกินขอบเขตสามารถทำให้เกิดอาการของโรค

อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ

ความคิดย้ำ (Obsessions)

เป็นความคิด ภาพในใจ หรือกระแสความรู้สึกที่ซ้ำซาก และผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมได้ ความคิดเหล่านี้มักเป็นที่น่ารำคาญ และขัดขวางการดำเนินชีวิตประจำวัน จนทำให้รู้สึกว่าต้องทำอะไรเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากความคิดเหล่านั้น ตัวอย่างของความคิดย้ำได้แก่

 • ความกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับเชื้อโรค
 • ความกังวลว่าอาจทำร้ายตนเองหรือคนอื่น
 • ความกังวลเกี่ยวกับการจัดวางของให้อยู่ในตำแหน่งเดิม
 • ความกังวลว่าอาจมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น หากไม่ทำตามกฎหรือค่านิยมที่ตนเองตั้งขึ้น

การทำย้ำ (Compulsions)

เป็นการกระทำที่ผู้ป่วยต้องทำซ้ำ ๆ อย่างไม่มีเหตุผล เพื่อลดความรู้สึกเครียด หรือความกังวลจากความคิดย้ำ ตัวอย่างของการกระทำย้ำได้แก่

 • การล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • การตรวจสอบปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า หรือการล็อคประตูซ้ำ ๆ
 • การเรียงลำดับ หรือวางของให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเสมอ
 • การทำบางสิ่งบางอย่างตามจำนวนครั้งที่คิดว่าจำเป็น (เช่น การเปิด-ปิดประตูห้าครั้ง)

การรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ

ยา

 • ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants) เป็นการรักษาหลักสำหรับโรคย้ำคิดย้ำทำ โดยเฉพาะยาของกลุ่มที่ช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมอง (SSRIs) เช่น fluoxetine (Prozac), fluvoxamine, sertraline (Zoloft), paroxetine (Paxil, Pexeva), citalopram (Celexa) และ escitalopram (Lexapro) ยาในกลุ่มนี้อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะเริ่มเห็นผล
 • ยาต้านอาการทางจิต (Antipsychotics) บางครั้งอาจใช้ร่วมกับยาต้านซึมเศร้า เมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้าอย่างเดียว

การบำบัดด้วยจิตวิทยา

 • Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโรคย้ำคิดย้ำทำ โดยเฉพาะเทคนิคที่เรียกว่า จิตบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรม (Exposure and Response Prevention: ERP) จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้พวกเขากังวล และฝึกหยุดการกระทำย้ำ ๆ

การรักษาอื่น ๆ

 • Deep Brain Stimulation (DBS) หรือ การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา และการบำบัดด้วยจิตวิทยา
 • การบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้า (ECT) ใช้ในกรณีที่มีอาการรุนแรง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น ๆ

บทสรุปเรื่องโรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD)

โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคทางจิตเวชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การทำงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของผู้ป่วย การรู้จักและเข้าใจโรคนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยเหลือ และดูแลผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวให้สามารถกลับสู่ชีวิตปกติ และมีความสุขได้อย่างเต็มที่ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อทำการวินิจฉัย และกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสม

ผู้เขียนบทความ

บทความยอดนิยม

ฮวงจุ้ยคอนโด แบบไหนอยู่แล้วสุข การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง

ฮวงจุ้ยคอนโด ทำเลที่ตั้ง การเลือกชั้น เลขห้อง และสีมงคล ตามธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ลักษณะห้องที่ต้องเลี่ยง พร้อมวิธีปรับฮวงจุ้ย

Read More »

ดีจริงไหม? ข้อควรรู้ก่อนรีไฟแนนซ์ (Refinance)

รีไฟแนนซ์ (Refinance) คือการทำสัญญาเงินกู้ใหม่แทนสัญญาเงินกู้เดิม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ควรพิจารณาค่าใช้จ่าย และระยะเวลาผ่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างถี่ถ้วน

Read More »
รักษาข้อเข่าเสื่อม

การรักษาข้อเข่าเสื่อมสามารถรักษาได้ด้วยวิธีใดบ้าง ?

ข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่เกิดจากการสึกหรอของกระดูกต่อยางหรืออ่อนเนื้อที่ข้อเข่า ซึ่งมีผลส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและอาจก่อให้เกิดอาการปวด การรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี โดยแบ่งเป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด

Read More »

สายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยม และการเลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์

การเลี้ยงสุนัขดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ แต่ต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะ และพฤติกรรมที่ต่างกัน การเลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์จึงสำคัญที่สุด

Read More »

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest

Related Posts

บ้าน
บ้านและสวน

แชร์ 9 ข้อดีของการมีบ้านที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

การมีบ้านไม่เพียงแต่เป็นการสร้างที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการเติบโต ความสุข และความทรงจำของครอบครัว ด้านล่างนี้คือข้อดีหลักๆ ของการมีบ้าน

Read More »

วัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมผู้บริหาร

คอร์สอบรมผู้บริหารหรือหลักสูตรอบรมผู้บริหารเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้บริหารในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูง

Read More »
มือเท้าชา ขาดวิตามินอะไร
ผู้ชาย

ไขข้อสงสัยอาการมือเท้าชา ขาดวิตามินอะไร

มือเท้าชา ขาดวิตามินอะไรหรืออาการมือชา เท้าชาเป็นอาการที่ค่อนข้างพบบ่อย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติหรือความบกพร่องในการทำงานของเส้นประสาท มักเป็นการสูญเสียหรือลดลงของความรู้สึกที่มือหรือเท้า

Read More »
ธุรกิจ

เคล็ดลับต้องรู้สู่ความสำเร็จ กับเทรนด์ธุรกิจในปี 2024

เทรนด์ธุรกิจมาแรงภายในปี 2024 มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่น่าสนใจหลายด้าน ซึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวและการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อเติบโตและแข่งขันในตลาดขณะนี้

Read More »